GRONO PEDAGOGICZNE 
  Martina.jpg   Trybula.jpg   Dajana.jpg   Renata.jpg  
  Pani Martina
nauczycielka biologii,
przyrody oraz chemii, wicedyrektor
  Pan Tomasz
nauczyciel matematyki
  Pani Dajana
edukacja wczesnoszkolna
  Pani Renata
nauczycielka języka angielskiego 
 
  Jakub.jpg   Joanna.jpg   Aneta.jpg   Marcel.jpg  
  Pan Jakub
nauczyciel fizyki i informatyki
  Pani Joanna
nauczycielka języka niemieckiego
  Pani Aneta
nauczycielka języka niemieckiego i  języka angielskiego
  Pan Marcel 
nauczyciel religii
 
  Anna.jpg   Wirginia.jpg   Aleksandra .jpg   Maria .jpg  
  Pani Anna
edukacja wczesnoszkolna
  Pani Wirginia
nauczycielka matematyki
  Pani Aleksandra
nauczycielka historii
  Pani Maria
nauczycielka geografii i doradca zawodowy
 
  Agnieszka.jpg   Krzysztof.jpg   Czesia.jpg   Marcin.jpg  
  Pani Agnieszka
nauczycielka języka polskiegoa
  Pan Krzysztof
nauczyciel wychowania fizycznego
  Pani Czesia
nauczycielka plastyki
  Pan Marcin
nauczyciel techniki
 
  Karolina.jpg   Krysia.jpg   Piotr.jpg      
  Pani Karolina
sekretariat
  Pani Krysia
pomoc techniczna
  Pan Piotr
konserwator
   
  Kai.jpg   Mirjam.jpg          
  Pan Kai
wolontariusz z Niemiec
  Pani Mirjam
wolontariuszka z Niemiec