Praca z materiałem Montessori

 

Nasze przedszkole pracuje wg.  pedagogiki Marii Montessori, której główne założenia obejmują:

  1. swobodny wybór materiałów dydaktycznych
  2. w placówce obowiązuje dowolność miejsca i czasu pracy
  3. w przedszkolu nie ma nagród ani kar
  4. ograniczenie działalności wychowawcy na rzecz samodzielności dzieci - indywidualne uczenie się stoi na pierwszym planie
  5. wprowadzenie nauki czytania, pisania oraz podstaw matematyki


Wyróżniamy następujące materiały: materiał z życia codziennego, materiały sensoryczne, materiały matematyczne, materiały językowe oraz materiały kosmiczne przeznaczone dla dzieci od 1-12 lat.
• Każdy materiał jest prosty i uporządkowany, umożliwia to uczenie się etapami.
• Prostota i ciekawy wygląd materiałów zachęcają dziecko do pracy.
• Kontrola błędów: Dzieci mają możliwość samokontroli. Błąd jest postrzegany jako szansa nauczenia się.
• Każdy materiał występuje tylko w jednym egzemplarzu. Dziecko uczy się cierpliwości i czekania na swoją kolej.


A tak właśnie pracują nasze dzieci w przedszkolu: